Aktuální kurzy

V následující tabulce je aktuální přehled vypsaných termínů vzdělávacích akcí.

Pro připojení k online kurzu použijte prohlížeč Google Chrome, do adresního řádku zadejte webovou adresu ve tvaru: go.stanislavloskot.cz/online a následně zadejte své jméno. 

Uvedené ceny platí při objednání 2 a více účastníků z jedné organizace. V případě objednání 1 účastníka je cena 2 420 Kč, vč. DPH.

Vzdělávání v oblasti „Komunikačních dovedností“ se bude primárně soustředit na prohloubení znalostí zaměstnanců/podnikatelů ve vybraných oblastech komunikace. Důvodem a cílem vzdělávání je snaha o zkvalitnění komunikace jak interní, tak externí, tzn., s občany/klienty organizace. Vzdělávání je koncipováno formou online kurzu a zohledňuje individuální potřeby účastníků. Cílovou skupinou jsou zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci organizací.
1 000 Kč bez DPH, cena vč. DPH 1 210 Kč