Mgr. Stanislav Loskot, MBA

Působil jsem na pozicích středního a top managementu v privátním i veřejném sektoru, po více než 20 letech jsem získal zkušenosti s vedením a řízením malých i velkých týmů. Nyní působím jako HR poradce, Lektor dalšího vzdělávání a Kouč managementu firem. Pomáhám budovat efektivně vedené týmy pro různé společnosti, zejména v oblasti managementu a kvality. 

Prošel jsem kurzy a dlouhodobými školeními v oblastech managementu, psychologie, řízení lidských zdrojů a lektorských dovedností. V roce 2010 jsem ukončil studium MBA na Ústavu práva a právní vědy v Praze, 2014 jsem získal certifikát „Lektor dalšího vzdělávání“. 

V lektorské činnosti se zaměřuji zejména na manažerské dovednosti, řízení lidských zdrojů a komunikační dovednosti. Jako poradce se podílím se na vypracování personálních strategií, zefektivnění personálních procesů, zavedení modelů kvality (CAF 2020) a Společenské odpovědnosti organizací (CSR). Od roku 2015 jsem členem občanského sdružení Age management, působil jsem jako externí pedagog na Katedře managementu VŠB TU Ostrava a na British Institut of Management. V roce jsem se stal 2017 certifikovaným lektorem programu Profesní seniorita. 

Od roku 2018 působím jako jednatel ve společnosti Užívej života s.r.o., i jako lektor - specialista pro vzdělávání managementu v ošetřovatelské péči: https://uzivejzivota.cz. V letošním roce již budu působit jako OSVČ.

Průběžně publikuji v odborném časopisu pro veřejnou správu „Moderní obec“/ sekce Management, např. č. 6/2019 – Jak zjistit, zda úřad dobře funguje aneb Pro a proti utajeného průzkumu, č. 8/2019 – Diskriminace na pracovišti, č. 10/2019 – Jak uřídit čas a energii, č. 11/2019 – Jak aplikovat age management a v č. 12/2019 – Stres na pracovištích veřejné správy.

V roce 2020 jsem začal studovat techniky NeuroCoachingu a leadershipu, které vycházejí z poznatků moderní neurovědy a pomáhají k vyšší kvalitě profesního i osobního života. Úspěšně jsem ukončil BASIC, následně ADVANCED a na závěr jsem absolvoval COACH MENTORING PROGRAM. Dnes působím jako kouč v celé řadě organizací.

Přehled vybraných zakázek

2022

1. Západočeská univerzita Plzeň – manažerské vzdělávání studentů
2. Úřad Městské části Praha 5 – implementace Hodnocení zaměstnanců dle kompetencí
3. Městský úřad Hranice – Problémový, agresivní klient, Manažerské vzdělávání
4. Městský úřad Hranice – Koučink manažerů úřadu
5. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – zpracování Politiky lidských zdrojů, vzdělávání manažerů ministerstva, Koučink ředitelů odborů ministerstva

6. Městský úřad Valašské Meziříčí – školení Rehabilitace a prevence bolesti zad
7. Městský úřad Žamberk - Manažerské vzdělávání
8. Ministerstvo práce a sociálních věcí – projekt Stopper - školení úřadů
9. Krajský úřad Olomouckého kraje – školení Šikana na pracovišti
10. Magistrát města Karviné - školení Šikana na pracovišti
11. Městský úřad Orlová - školení Komunikace s veřejností, Jak komunikovat na sociálních sítích
12. Teva a.s. Opava – Manažerská vzdělávání talentů
13. Teva a.s. Opava – Koučink manažerů firmy
14. Magistrát města Frýdek - Místek – implementace Společenská odpovědnost organizací dle ČSN 01 0391
15. Magistrát statutárního města Třinec – implementace Řízení dle kompetencí a zavedení Hodnocení zaměstnanců dle kompetencí, Koučink managementu úřadu

16. Magistrát statutárního města Prostějov – Správní řád v praxi úřadu, Přestupkové řízení od A do Z
17. Van Leeuwen Pipe and Tube s.r.o. Vyškov - 8 dnů manažerského vzdělávání
18. ČSSZ – školení systémů řízení kvality – model CAF, Společenská odpovědnost organizací, Benchmarking

17. Ministerstvo vnitra ČR – hodnocení zavedení kvality služebních úřadů
18. Drážní inspekce – implementace modelu CAF
19. Město Mníšek pod Brdy – implementace modelu CAF
20. Institut pro veřejnou správu Benešov - školení Komunikace pro předsednictví EU

19. Město Vrbno pod Pradědem – školení managementu města a úřadu

2021

1. Západočeská univerzita Plzeň – Kompetence manažerů firem
2. Úřad Městské části Praha 5 – Implementace Řízení podle kompetencí (MbC), koučink manažerů
3. Městský úřad Hranice – Problémový, agresivní klient
4. Městský úřad Hranice – Koučink manažerů
5. Tvorba Strategie rozvoje lidského kapitálu Praha 5
6. Městský úřad Valašské Meziříčí – Efektivní komunikace
7. Městský úřad Žamberk - Problémový, agresivní klient
8. Městský úřad Jilemnice - Manažerské vzdělávání
9. Úřad městské obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – teambuilding
10. Ministerstvo práce a sociálních věcí – projekt Stoper
11. Městský úřad Mělník - Manažerské vzdělávání
12. Městský úřad Mělník - Implementace Řízení podle kompetencí (MbC)
13. Krajský úřad Olomouckého kraje – Implementace konceptu Společenská odpovědnost organizací
14. Otevřené kurzy Manažerského vzdělávání a HR procesů – Praha
15. Městský úřad Hlučín - Problémový, agresivní klient pro všechny zaměstnance
16. Úřad městské obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – Sada kurzů rozvoje kompetencí zaměstnanců
17. Online otevřené kurzy manažerských dovedností
18. Liberty Steel a.s. Ostrava – Manažerská vzdělávání, Work Life Balance
19. Fermat s.r.o. Brno – Age management, Manažerské vzdělávání
20. Teva a.s. Opava – Manažerská vzdělávání talentů
21. Odborné poradenství pro personální procesy – výběr, adaptace, hodnocení a odměňování zaměstnanců

2020

 1. Krajský úřad Olomouc – Společenská odpovědnost organizací, seminář pro management
 2. Krajský úřad MSK – Metody a nástroje výběru zaměstnanců; Personální marketing
 3. SMOLO Recycling s.r.o. – Manažerský akademie, 8 témat managementu
 4. Magistrát statutárního města Mladá Boleslav – zákon o úřednících, zákon o obcích v praxi
 5. Magistrát statutárního města Třinec – Obtížné situace v práci manažera
 6. Magistrát statutárního města Opava – Management lidského kapitálu pro střední a liniový
  management
 7. Magistrát statutárního města Frýdek – Místek: Agresivita, problémový klient, 4 kurzy
 8. Statutární město Ostrava – Diskriminace v pracovně právních vztazích
 9. Magistrát statutárního města Plzeň – Praktický mentoring
 10. Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická – Manažerské vzdělávání
 11. Městské úřady Orlová, Valašské Meziříčí; Mohelnice - Agresivita, problémový klient
 12. MěÚ Znojmo – implementace Managementu Společenská odpovědnost organizací dle ČSN
  normy 01 0391
 13. Městský úřad Kyjov - implementace Managementu Společenská odpovědnost organizací dle
  ČSN normy 01 0391
 14. Městský úřad Hlučín - Agresivita, problémový klient
 15. Městský úřad Bruntál – Stres a syndrom vyhoření; Psychohygiena v podmínkách organizace
 16. Mikroregion Valašsko-Meziříčsko - Time management
 17. Člen výboru pro strategii rozvoje Praha 5

2019

 1. Vzdělávání v oblasti prevence proti agresivním klientům - MěÚ Bruntál, Magistrát města Přerov
 2. Komplexní vzdělávání managementu MěÚ Frýdlant nad Ostravicí
 3. Vzdělávání managementu MěÚ Hranice
 4. Manažerská akademie Praha - otevřené semináře - management veřejné správy
 5. Komplexní 3-denní vzdělávání managementu v manažerské komunikaci - MěÚ Valašské Meziříčí
 6. Odborný garant projektů ŘLZ Ostrava a Kyjov
 7. Město/Městský úřad Znojmo - implementace systému Společenské odpovědnosti organizací dle ČSN 01 0391
 8. Magistráty měst Třinec, Prostějov, Plzeň, Přerov – Problémový, agresivní klient a jeho zvládání
 9. Městský úřad Zábřeh, Městský úřad Kyjov - realizace nezávislého šetření Mystery Client
 10. Městský úřad Orlová, Městský úřad Bílovec a Městský úřad Hlučín, Městský úřad Ústi nad Orlicí, Městský úřad Česká Třebová - realizace teambuildingových aktivit
 11. Komplexní manažerské vzdělávání vedoucích středisek společnosti SMOLO a.s. – 5 dnů
 12. Magistrát města Mladá Boleslav – zákon o úřednících v praxi – 2 denní školení
 13. Městský úřad Bučovice – Manažerské vzdělávání – Time management
 14. Vítkovická nemocnice a.s. – Manažerské vzdělávání – ošetřovatelská péče – 6 dnů
 15. Městský obvod Ostrava – Jih – Diskriminace v pracovně právních vztazích
 16. Městský úřad Jeseník – Základy managementu pro vedoucí zaměstnance
 17. Městský úřad Mikulov, Městský úřad Ústi nad Orlicí, Městský úřad Česká Třebová, Městský úřad Český Těšín - Problémový, agresivní klient a jeho zvládání
 18. Zámek Slavkov – Komunikační dovednosti
 19. Management koučink face to face – privátní ordinace -lékaři

2018

 1. Management a styly řízení – Magistrát města Plzně
 2. Stres management – Magistrát města Opavy
 3. Problémový klient – Magistrát města Třince
 4. Adaptační proces a mentoring - Magistrát města Třince
 5. Manažerská akademie I, II a III – Nemocnice Třinec
 6. Manažerská akademie I a II – Vítkovická nemocnice
 7. Komunikace v ošetřovatelské péči – Nemocnice Třinec
 8. Koncept Age management – SÚS JMK
 9. Motivace zaměstnanců – Správa a údržby silnic JMK
 10. Problémový klient – MěÚ Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Slavkov
 11. Teambuilding hory – MM Frýdek – Místek, MěÚ Zábřeh, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí
 12. Asertivita v komunikaci – firma Ha-vel
 13. Asertivita v komunikaci – Třinecká projekce s.r.o.
 14. Tematická kavárna – nová forma vzdělávání pro manažery – Brno - Komín
 15. Manažerská akademie – 6 dnů uceleného manažerského vzdělávání pro zaměstnance Veřejné správy ČR, otevřené semináře – místo konání Praha a Brno
 16. Personální strategie, koncepce řízení lidských zdrojů, 5 denní seminář pro mentory – Město Rýmařov
Implementace konceptu Age managementu – Městský úřad Kyjov
 1. Manažerské a personální vzdělávání – Městský úřad Slavkov
 2. Manažerské vzdělávání – Městský úřad Valašské Klobouky
 3. Hodnocení zaměstnanců – Český telekomunikační úřad
 4. Manažerské vzdělávání MBA – British Institute of Management
 5. Pracovně právní vztahy a odměňování – Městský úřad Kralupy nad Vltavou
 6. Úvod do Modelu excellence EFQM – Magistrát města Plzně
 7. Diskriminace v pracovně právních vztazích – Úřad městského obvodu Ostrava – Jih
 8. Stres a syndrom vyhoření – Městský úřad Valašské Meziříčí

 

2017

 1. Městský úřad Holešov - komplexní realizace projektu vzdělávání zaměstnanců - Manažerské dovednosti, ŘLZ, Komunikace, Stres a syndrom vyhoření
 2. Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm - personální poradenství, výběr klíčové pracovní pozice
 3. Městský úřad Třinec - vypracování metodik pro celou oblast Řízení lidských zdrojů
 4. Městský úřad Rýmařov - vypracování Personální strategie
 5. Katedra managementu, EkF, VŠB - TU Ostrava - výuka předmětů Multikulturální management, Etika a Obchodní jednání
 6. Ostrava Krásná Pole, Polanka, Stará Bělá a Hrabová - seminář Problémový klient
 7. Úřad městského obvodu Ostrava -Jih - personální poradenství (diagnostika uchazečů na manažerskou pozici)
 8. Manažerské minimum II a III pro sestry v manažerských pozicích - Mladá Boleslav, Fakultní nemocnice Brno
 9. Fond dalšího vzdělávání - soft skills
 10. MěÚ Kyjov - manažerské vzdělávání
 11. Úřad městského obvodu Ostrava - Poruba - Time management
 12. Městský úřad Třinec - Problémový klient
 13. Magistrát města Frýdek - Místek - Duševní hygiena
 14. Oblastní nemocnice Kolín - manažerské vzdělávání - řízení lidských zdrojů
 15. MěÚ Krnov - Implementace modelu CAF 2013
 16. Dopravní vzdělávací institut (střediska Ostrava a Ústí nad Labem) - 4denní kurz "Lektorské dovednosti"
 17. Úřad práce ČR - motivační kurzy pro klienty úřadu
 18. British Institute of Management - profesní vzdělávací program ve specializaci MBA Health Care Management

 

2016

 1. Stres a syndrom vyhoření v podmínkách organizací veřejné správy - MěÚ Bruntál, MěÚ Rýmařov
 2. Duševní hygiena - Magistrát města Ostravy
 3. Implementace systému hodnocení zaměstnanců pro Magistrát města Přerov, MěÚ Vrbno pod Pradědem
 4. Age management - MěÚ Valašské Meziříčí
 5. Implementace modelu CAF 2013 do podmínek MěÚ Krnov
 6. Kurzy "Stres management", "Konflikty" a "Duševní hygiena" - Vězeňská služba ČR
 7. Vzdělávání pro zdravotní sestry - "Management", "Komunikace", "Duševní hygiena"
 8. Realizace Mystery client pro MěÚ Kyjov
 9. Realizace 9 seminářů "Problémový klient" pro Magistrát města Frýdek - Místek a pro Městský úřad Bílovec
 10. Realizace 3 seminářů "Time management" pro Generální ředitelství Úřadu práce ČR a pro Městský úřad Vyškov
 11. Realizace semináře "Efektivní komunikace" pro Městský úřad Mikulov
 12. Externí výuka na Katedře managementu VŠB - TU Ostrava
 13. Externí výuka na British Institute of Management
 14. Zadání a vypracování diagnostiky uchazečů na místo vedoucího zaměstnance - MěÚ Frenštát pod Radhoštěm
 15. Kurzy manažerského vzdělávání pro Vězeňskou službu ČR
 16. Trénink komunikačních dovedností - MěÚ Kravaře, Třinec, Hrotovice, Frenštát pod Radhoštěm
 17. Implementace systému hodnocení zaměstnanců Města Frenštát pod Radhoštěm
 18. Teambuildingové aktivity pro města Paskov, Kyjov, Rýmařov, Českou Třebovou, Magistrát Frýdek - Místek, Frenštát pod Radhoštěm
 19. Manažerské vzdělávání ředitelů škol společnosti AHOL s. r. o., Ostrava - Vítkovice
 20. Personální poradenství pro úřad Mokrá - Horákov
 21. Poradenství při výběru manažerů pro města Krnov, Paskov
 22. Poradenství při zpracování Strategie vzdělávání pro MěÚ Hlučín

 

2015

 1. Kriminalistický ústav P ČR - manažerské vzdělávání
 2. Vzdělávání tajemníků MSK - Age management
 3. Personální poradenství pro město Paskov
 4. Analýza potřeb občanů městské části Praha 5
 5. Realizace teambuildingových aktivit pro úřady měst Krnov, Bruntál, Frýdek - Místek, Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm, Vítkov
 6. Analýza úřadů obcí se základním rozsahem výkonu státní správy a shodným počtem obyvatel správního obvodu pro město Kunovice
 7. Realizace personálního poradenství a organizace chodu úřadu Obce Baška
 8. Od září externí spolupráce (výuka) na Katedře managementu Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě
 9. Realizace "Manažerské akademie" pro MěÚ Kravaře
 10. Zajištění odborného vzdělávání zaměstnanců na Krajském úřadu MSK Ostrava, Magistrátě města Frýdek - Místek, Městských úřadů Kyjov, Vítkov, Bílovec, Městském obvodu Ostrava - Jih.
 11. Člen občanského sdružení Age Management ČR
 12. Realizace vzdělávání všech zaměstnanců KÚ MSK – Etika a korupce
 13. Realizace Mystery client pro MěÚ Kyjov
 14. Realizace vzdělávání pro GŘ ÚP Praha – Time management
 15. Odborný koordinátor výukových materiálů pro TAČR (Technologická agentura ČR)
 16. Vzdělávání vedoucích zaměstnanců MŠMT – manažerská akademie pro ředitele odborů a vedoucí oddělení
 17. Zavedení komplexního systému hodnocení zaměstnanců na úřadech - Statutárního města Přerov, města Česká Třebová, města Kravaře
 18. Vypracování metodiky, procesní mapy a vývojových diagramů procesu „Výběr nejvhodnějšího uchazeče“ pro MěÚ Nový Jičín, Kyjov
 19. Komplexní zajištění výběru nejvhodnějšího uchazeče na pracovní pozici vedoucí oddělení perosnálního Magistrátu města Frýdek - Místek, dále tajemníka, vedoucí knihovny a vedoucí stavebního úřadu Městské části Brno - Mokrá Horákov

 

2014

 1. Zpracování Bilanční diagnostiky pro manažery sekce IV/1 MŠMT
 2. Komplexní zajištění výběru nejvhodnějšího uchazeče na pracovní pozici vedoucí personálního odboru Magistrátu města Frýdek - Místek
 3. Zajištění vzdělávání manažerů KÚ Libereckého kraje – legislativa a soft skills
 4. Fond dalšího vzdělávání – Garant vypracování Analýzy vzdělávacích potřeb a Koncepce vzdělávání pro Úřad práce ČR, lektor kurzu Time management
 5. Městský úřad Ústí nad Orlicí – vypracování strategie řízení lidských zdrojů, implementace modelu CAF, vzdělávání manažerů úřadu
 6. Realizace projektu „Komunikace zdravotní sestry“ a „Management ve zdravotnictví“ – tvorba výukového materiálu a zajištění vzdělávání pro střední management nemocnic JMK
 7. Vzdělávání členů Místních Akčních Skupin (LEADER+) MSK
 8. Městský úřad Fulnek – zavádění metody řízení kvality (CAF)
 9. Vypracování Kompetenčních modelů pro Policejní prezidium ČR
 10. Personální audit obce Dolní Dobrouč

 

2013

 1. MPSV – komplexní Bilanční diagnostika sekce
 2. ÚMČ Praha 5 – vypracování systemizace úřadu
 3. ČOI – zpracování kompetenčních modelů inspektorů a vedoucích inspektorů
 4. Městský úřad Trutnov - zavedení modelu CAF
 5. Městský úřad Jeseník - zavedení modelu CAF
 6. Úřad MČ Plzeň 3 - zavedení modelu CAF
 7. Realizace manažerských vzdělávání pro cca 20 úřadů ÚSC

 

2012

 1. Státní úřad inspekce práce (SÚIP) – zavedení modelu CAF, vzdělávání v oblasti kvality a řízení lidských zdrojů (Základy managementu).
 2. Statutární město Havířov – zpracování Personální strategie Magistrátu města Havířova, zavedení systému hodnocení zaměstnanců a vzdělávání hodnotitelů
 3. Jihomoravský kraj – Zabezpečení vzdělávání v orgánech JMK (výzva č- 69) – tvorba akreditovaných vzdělávacích programů
 4. Společenská odpovědnost organizací a Model excelence EFQM, včetně zavedení obou konceptů do podmínek úřadu.
 5. Město Nový Jičín – Řízení lidských zdrojů ve městě Nový Jičín (výzva č. 69) – tvorba a vzdělávání v akreditovaném vzdělávacím programu „Řízení a rozvoj lidských zdrojů“.
 6. Město Zábřeh - zavedení systému hodnocení zaměstnanců a vzdělávání hodnotitelů
 7. Město Kyjov - zpracování Personální strategie Městského úřadu Kyjov, vzdělávání v oblasti ŘLZ (kompetence a kompetenční modely) zavedení hodnotitelů.
 8. Statutární město Frýdek – Místek – „Zefektivnění vzdělávání zaměstnanců Magistrátu města Frýdku – Místku“ Tvorba akreditovaného vzdělávacího program Řízení a rozvoj lidských zdrojů“. Odborný garant za oblast vzdělávání.
 9. Statutární město Havířov – Pojďme se vzdělávat“ – tvorba a pilotní proškolení v akreditovaném vzdělávacím programu „Řízení a rozvoj lidských zdrojů a komunikační a prezentační dovednosti“.
 10. Fond dalšího vzdělávání - Tvorba specifických vzdělávacích kurzů - Real APZ – Psychologie práce.

 

2011

 1. Poradenství při zvyšování kvality poskytovaných služeb – model CAF, Statutární město Děčín.
 2. Statutární město Havířov „Systematizace strategického řízení na magistrátu Města Havířov“ (tutoring e-learningového vzdělávání), včetně vzdělávání volených zastupitelů MMH.
 3. Aplikace modelu CAF (Společný hodnotící rámec), město Dvůr Králové nad Labem.
 4. Nové Město na Moravě – zajištění realizace projektu "Zvyšování kvality, efektivity, výkonnosti a transparentnosti klíčových procesů a služeb Městského úřadu Nové město na Moravě" včetně zajištění vzdělávání zaměstnanců v oblasti projektového řízení, komunikačních dovedností.
 5. Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na Magistrátu města Havířova (školení zaměstnanců v oblasti Protikorupčního jednání a transparentní komunikace).
 6. Město Kyjov „Zefektivnění činností MÚ Kyjov“
 7. Optimalizace řízení lidských zdrojů Městského úřadu Domažlice (kompetence a kompetenční modely)
 8. OP LZZ - Provedení procesní, organizační a personální optimalizace "Skupiny", optimalizace finančních toků "Skupiny" – pro Město Mikulov.

 

2004 - 2010

 1. Externí lektor společnosti POE EDUCO s.r.o. Nový Jičín (vzdělávání dospělých - vstupní a průběžné vzdělávání úředníků).
 2. Externí lektor společnosti Institut EUROSCHOLA Třinec (vzdělávání dospělých v oblasti Řízení lidských zdrojů, modely kvality veřejné správy).

 

1999 - 2010

 1. Město Jablunkov Řízení lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců úřadu