Vzdělávání

Měnit návyky lidí a jejich způsoby myšlení je jako psát instrukce do sněhu
za bouře. Každých dvacet minut musíte nápisy obnovovat, dokud si je lidé neosvojí.
John C. Maxwell

Vzděláváním vám pomohu dosáhnout požadovaného profesního rozvoje. Věnuji se zejména vzdělávání managementu a tzv. soft skills. Prezenčně i online, ve skupinách i face to face. Účastí na mých kurzech a lekcích, prezenčních i online, dosáhnete na požadované znalosti, dovednosti, profesního rozvoje a výjimečnosti.