Manažerský audit a Mystery Client

Neustálé prověřování fungování procesů, chování lidí v organizaci k sobě navzájem i vůči zákazníkům, je podmínkou dobrého fungování kterékoli firmy či organizace veřejné správy.
Stanislav Loskot

Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat zaměstnance, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání.
Tomáš Baťa

V rámci Manažerské auditu posuzujeme míru dosažení klíčových kompetencí vedoucích zaměstnanců - manažerů, které jsou speciálně vyvinuty pro tyto pozice a jsou nezbytnou podmínkou pro úspěšný výkon pracovní pozice.
Dále hodnotíme osobnost zaměstnance podle jeho dominantních vlastností s ohledem na organizační kulturu a jeho roli v realizačních týmech  dané organizaci veřejného sektoru.

Cílem metody Mystery Client (MC) je skrytou formou, tj. bez odhalení pravé identity vyhodnotit zejména vstřícnost a přístup náhodně vybraných zaměstnanců ke klientům. Organizace získá důležité informace od nezávislého odborníků na úroveň zejména komunikace, poradenství a etického jednání.