Koučink (Brain-Based Coaching) 

Budu vašim průvodcem – se mnou zvládnete rozvoj svého podnikání, rozvoj leaderovských kompetencí.
Společně dosáhneme úspěchu ve vedení a řízení lidí a organizace. Koučink realizuji jako cestu pomoci partnerům (koučovaným) k co nejrychlejšímu a nejúčinnějšímu profesionálnímu a osobnímu rozvoji.

Zaměříme se především na:

 • • výrazné zlepšování sebereflexe (přemýšlení o tom co, proč a jak dělám, zda je to nejužitečnější a co, nebo jak by mohlo být užitečnější, neumím se rozhodnout a pochybuji o svých schopnostech),
 • • rozvoj sebeorganizace (efektivní využívání času, maximální využívání vlastních možností, schopnost intenzivního seberozvoje),
 • • uvědomění si svých zdrojů (vnitřních i vnějších) a následně jich lépe využívat, více poznat sám sebe, jak se ve svém životě posunout dále,
 • • dosažení a naplnění partnery definovaných cílů.

Během koučování využívám unikátní metodu Brain-Based Coaching, která se opírá se o nejnovější poznatky neurovědy a zároveň nabízí řešení. Jedná se o praktické a prověřené techniky koučování a leadershipu, které vám umožní porozumět sobě i ostatním.

Nabízím tyto formy profesionální spolupráce:

1. individuální koučování - je vhodné pro majitele firem, nejvyšší management firmy, členy správní rady, začínající i zkušené manažery, personalisty, manažery projektů, podnikatele, obchodníky apod.

 • • umožní vám lépe pochopit, kdo jste a jak využívat váš talent a silné stránky,
 • • dokáže odemknout váš potenciál pomocí vaší osobní jedinečnosti,
 • • pomůže vám využívat vaše minulé zkušenosti jako zdroje na cestě k cíli,
 • • vybudujete lepší rovnováhu mezi svým životem a prací

2. týmové koučování - je orientováno na zefektivnění a prohloubení komunikace mezi jednotlivými členy týmu (zlepšuje vzájemnou spolupráci), soustřeďuje zdroje a motivaci týmu, poskytuje prostor každému členu týmu uplatnit své dovednosti, zvyšuje výkonnost týmu jako celku a buduje lepší atmosféru na pracovišti.

Brain-Based Coaching je koučování postavené na poznatcích neurovědy a sociálních věd, které napomáhá trvalým pozitivním změnám zvyšováním kvality myšlení. Koučuji pomocí porozumění, jak funguje váš mozek. Mojí rolí kouče je vás „podporovat“ nebo „umožňovat.“ Zaměřuji se na pozitivní změny, což je opakem změny zaměřené na nedostatky u jiných metod. Zaměření na řešení ve vaší mysli okamžitě vytváří energii, pomáhá mozku zůstat v pozitivní poloze. Výsledek je, že jste kreativnější, otevřete se novým nápadům a možnostem.

Koučovaný (to jste vy) se učí, aniž by ho někdo učil. Koučovaný provede akci, aniž by mu někdo říkal, co má dělat. Koučovaný je více motivovaný, aniž by ho někdo do něčeho tlačil. A koučovaný je chytřejší a víc v rovnováze, aniž by mu někdo říkal, jak má věci dělat lépe. Klíčem k tomu je, že kouč je zcela k dispozici koučovanému, je zcela oddán koučovanému a jeho cestě.

Formy koučinku:

 1.  On line koučink – setkání on line na adrese: http://go.stanislavloskot.cz/online, v případě nepřítomnosti Wi-Fi, je koučování realizováno standardně pomocí mobilu. Čas je možný domluvit jak v době pracovní, tak i mimopracovní.
  Doba koučovacího sezení je cca 60 – 75 minut, cena 2 000 Kč bez DPH, 2 420 Kč vč. DPH.
  Doporučený počet koučovacích sezení je 12, četnost ideálně ve stejný den a čas jedenkrát za 14 dní.
  Materiály pro potřebu koučovaného (složka klienta, dohoda o koučinku atd.) vám zašlu e-mailem.
 2. Prezenční koučování – dle dohody na místě v určený čas.
  Doba koučovacího sezení je cca 60 – 75 minut, cena dohodou dle dostupnosti.
  Doporučený počet koučovacích sezení je 12, četnost ideálně ve stejný den a čas jedenkrát za 14 dní.
  Materiály pro potřebu koučovaného (složka klienta, dohoda o koučinku atd.) vám zašlu e-mailem.

Podrobné informace o koučovacích sezeních získáte v případě skutečného zájmu v 1. koučovacím sezení, které je zdarma.