Řízení kvality

  • Komplexní implementace modelu CAF CZ
    Společný hodnotící rámec (seznámení všech zaměstnanců organizace s cíli a důvody implementace této metody řízení kvality, zaškolení týmu zpracovatelů, účast a metodické vedení na společných workshopech, při vypracování Sebehodnotící zprávy a Akčního plánu zlepšování, při přípravě organizace na Cenu MV ČR za kvalitu a inovaci, popř. Národní cenu ČR za jakost)
  • Komplexní implementace konceptu CSR
    Společenská odpovědnost organizací (seznámení všech zaměstnanců organizace s cíli a důvody implementace tohoto konceptu, zaškolení týmu zpracovatelů, účast a metodické vedení na společných workshopech, při vypracování Sebehodnotící zprávy a Akčního plánu zlepšování, při přípravě organizace na Cenu MV ČR za kvalitu a inovaci, popř. Národní cenu ČR za jakost)
  • Komplexní implementace konceptu CSR
    Společenská odpovědnost organizací, dle Systému managementu společenské odpovědnosti organizací - ČSN 01/0391